TBB, a. s.

Rating a informácie o TBB, a. s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre TBB, a. s. 48900 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 23. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9975% spoločností je horších ako TBB, a. s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti TBB, a. s." href="http://tbb-30225574.sk-rating.com/">
   <img src="http://tbb-30225574.sk-rating.com/tbb-30225574.png" width="150" height="25" alt="Rating TBB, a. s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating TBB, a. s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia